دی ال تی مود - مرجع دانلود بهترین مد بازی ها - پلن های اشتراک ماهانه

شناسه
[PostId]
برای خرید اشتراک ابتدا باید ثبت نام کنید یا وارد شوید.
پلن برنز
اشتراک 1 ماهه
قیمت 150,000 ریال
دانلود روزانه 3 فایل
پلن نقره ای
اشتراک 2 ماهه
قیمت 300,000 ریال
دانلود روزانه 5 فایل
پلن طلایی
اشتراک 3 ماهه
قیمت 700,000 ریال
دانلود روزانه 15 فایل
پلن مهمان
اشتراک 1 ماهه
قیمت 800,000 ریال
دانلود روزانه 1 فایل

معیار تعداد دانلود روزانه از زمان خرید اشتراک محاسبه می شود

در صورت عدم دانلود مجاز روزانه، سهمیه به روز بعد منتقل نمی گردد

با خرید اشتراک به تمامی فایل ها دسترسی خواهید داشت