بیشتر مد کدوم بازی هارو قرار بدیم؟
(46.14%) 323
GTA IV
(11.28%) 79
GTA V
(6.714%) 47
GTA SAN
(4.714%) 33
NFS 2005
(31.14%) 218
pes 2017

تعداد شرکت کنندگان : 700